Varför Synpunkta?

Webbplatsen Synpunkta drivs av den ideella föreningen Funktionsrätt Göteborg.

Vi vet att det finns brister i Göteborgs Stads service och omsorg.
Vi vet också att många tycker att det är svårt att klaga.
Det är därför Synpunkta finns.
Vi gör det lättare att skicka klagomål till Göteborgs Stad.

Vi vill hjälpa dig att klaga

Ordet ”synpunkt” kan syfta på både positiva och negativa åsikter.
Men här på Synpunkta fokuserar vi mest på klagomål.
Vi tror att det kan kännas svårare att klaga, jämfört med att berätta att något är bra. Därför vill vi hjälpa dig att klaga.

Att klaga betyder inte att man är gnällig eller negativ som person.
Att klaga är att laga!
Om inte de ansvariga får reda på vad som är fel, kan inte felen rättas till.

Hjälp att skriva

Det kan vara svårt att veta vad man ska skriva i sitt klagomål.
Därför har Synpunkta ett formulär med frågor som du får svara på.

Formulärets frågor bygger på två saker:

  • Sådant som Göteborgs Stad brukar vilja veta
  • Sådant som är bra att ha med för att ditt klagomål ska tas på allvar

Hjälp att skicka

När du är klar skickas ditt klagomål direkt till Göteborgs Stads kontaktcenter.

Kontaktcenter registrerar ditt klagomål, och ser till att det kommer fram till den som är ansvarig. Det är den ansvariga personen som ska svara dig.

Klaga enligt byråkratins alla regler

Synpunkta är utformad för att följa Göteborgs Stads rutiner för synpunktshantering: 

  • Alla som vill ska få svar inom max fyra veckor. 
  • Alla klagomål blir allmänna handlingar.
  • Alla klagomål ska räknas, analyseras och beskrivas i rapporter som chefer och politiker läser.

Om du använder Synpunkta ökar chanserna att ditt klagomål behandlas rätt, jämfört med om du skickar mejl eller brev på egen hand.

Funktionsrätt Göteborg

Webbplatsen Synpunkta drivs av föreningen Funktionsrätt Göteborg.
Vi är politiskt och religiöst obundna, och fristående från Göteborgs Stad.

Funktionsrätt Göteborg tycker att det är viktigt att du som brukare, patient, elev, anhörig eller invånare blir hörd och får hjälp med dina problem.
Vi tycker också att det är viktigt att invånare i en kommun får insyn i hur kommunen sköts.
Därför vill vi göra det lättare för alla att skicka in synpunkter.

Du kan läsa mer om oss på Om Funktionsrätt Göteborg och på Funktionsrätt Göteborgs hemsida.