Varför Synpunkta?

Webbplatsen Synpunkta drivs av den ideella föreningen Funktionsrätt Göteborg.

Vi vet att det finns brister i Göteborgs Stads service och omsorg.
Vi vet också att många tycker att det är svårt att klaga.
Det är därför Synpunkta finns.
Vi gör det lättare att skicka synpunkter till Göteborgs Stad.

När ett klagomål skickas som en synpunkt, så ökar chansen att klagomålet behandlas på rätt sätt.
Här kan du läsa mer om varför.

Vi vill hjälpa dig att klaga

Ordet ”synpunkt” kan syfta på både positiva och negativa åsikter.
Men här på Synpunkta fokuserar vi mest på klagomål.
Vi tror att det kan kännas svårare att klaga, jämfört med att berätta att något är bra. Därför vill vi hjälpa dig att klaga.

Att klaga betyder inte att man är gnällig eller negativ som person.
Det är viktigt att klagomål når fram till rätt person.
Om inte de ansvariga får reda på vad som är fel, kan inte felen rättas till.

Du kan skapa synpunkter med vårt formulär

Ibland kan det vara svårt att veta exakt vad man ska ta upp i sitt klagomål.
Därför har Synpunkta ett formulär som du kan fylla i.

Frågorna i formuläret bygger på två saker: sådant som Göteborgs Stad brukar vilja veta, och sådant som är bra att ha med för att din synpunkt ska tas på allvar.

När du skickar formuläret skapar du en synpunkt, som kommer direkt till Göteborgs Stads kontaktcenter.
Kontaktcenter skickar sedan din synpunkt vidare till rätt person.

Därför är det bra att klaga med en synpunkt

Många förvaltningar i Göteborgs Stad har särskilda rutiner för att ta emot synpunkter.
Det betyder att alla synpunkter ska hanteras på ett speciellt sätt jämfört med andra mejl eller brev.
Det är därför det är så viktigt att ditt klagomål kallas för just ”synpunkt”.

Några exempel på hur synpunkter ska hanteras:

  • Alla synpunkter ska sparas i Göteborgs Stads register.
  • Alla synpunkter ska få svar.
  • Göteborgs Stad ska räkna och analysera alla synpunkter varje år.
  • De olika problem som synpunkterna handlar om ska beskrivas i rapporter, som chefer och politiker läser.

Det är viktigt att Göteborgs Stad registrerar och sparar klagomål, eftersom:

  • Det blir lättare för dig att följa vad som händer i ditt ärende.
  • Det blir lättare att få insyn i kommunens verksamhet. Det kan vara viktigt för andra brukare och anhöriga.
  • När klagomålen registreras blir problemen som de handlar om synliga i statistiken.

Om du använder Synpunkta ökar chanserna att ditt klagomål behandlas rätt, jämfört med om du skickar mejl eller brev på egen hand.

Funktionsrätt Göteborg

Webbplatsen Synpunkta drivs av föreningen Funktionsrätt Göteborg.
Vi är politiskt och religiöst obundna, och fristående från Göteborgs Stad.

Funktionsrätt Göteborg tycker att det är viktigt att du som brukare, patient, elev, anhörig eller invånare blir hörd och får hjälp med dina problem.
Vi tycker också att det är viktigt att invånare i en kommun får insyn i hur kommunen sköts.
Därför vill vi göra det lättare för alla att skicka in synpunkter.

Du kan läsa mer om oss på Om Funktionsrätt Göteborg och på Funktionsrätt Göteborgs hemsida.