Skicka en synpunkt

Här kan du fylla i och skicka en synpunkt till Göteborgs Stad. Synpunktas formulär hjälper dig att få med viktig information.

Din synpunkt skickas direkt till Göteborgs Stads kontaktcenter. Kontaktcenter registrerar din synpunkt och skickar den vidare till rätt förvaltning.

Texten du skriver i formuläret sparas tills du stänger din webbläsare.

Synpunkta läser inga synpunkter. Du kan vara anonym.

Om du vill jobba med din synpunkt under längre tid, kan du ladda ner formuläret som ett Word-dokument. Mejla sedan din synpunkt till goteborg@goteborg.se.