Så funkar Synpunkta

På Synpunkta får du hjälp att klaga när du har varit med om något dåligt i Göteborgs Stads verksamheter.

Synpunkta är en mellanhand mellan dig och Göteborgs Stad.

Skriv och skicka ett klagomål

Du skriver ditt klagomål genom att svara på frågorna i Synpunktas formulär.

Formulärets frågor hjälper dig att få med viktig information och att formulera ett tydligt klagomål.

Klagomålet skickas direkt till Göteborgs Stad

När du är klar skickas ditt klagomål direkt till Göteborgs Stads kontaktcenter.

Kontaktcenter är som Göteborgs Stads kundtjänst. Kontaktcenter kan svara på enklare frågor, och vägleder invånare till rätt person eller verksamhet i staden.

Den ansvariga personen ska svara dig

Kontaktcenter registrerar ditt klagomål, och skickar vidare det till rätt person i Göteborgs Stad. Det är den ansvariga personen som ska svara dig, om du har lämnat dina kontaktuppgifter.

Håll koll på vad som händer

När du har skickat iväg ditt klagomål, finns några saker du kan göra för att följa vad som händer med ditt ärende. Läs mer i guiden Håll koll på din synpunkt.

Du kan vara anonym

Du väljer själv om du vill skriva under med ditt namn och kontaktuppgifter, eller om du vill vara anonym.

Allmän handling och sekretess

När ditt klagomål kommer till Göteborgs Stad blir det en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att be om att få läsa.

Om ditt klagomål innehåller känsliga uppgifter, ska Göteborgs Stad skydda dig med sekretess.

Synpunkta läser inte vad du skriver

Synpunkta är en webbplats som erbjuder hjälp att klaga via internet. Webbplatsen fungerar som en mellanhand mellan dig och Göteborgs Stad.

Vi som jobbar med Synpunkta läser inte vad du skriver. Vi kan  kan tyvärr inte erbjuda personlig rådgivning eller hjälp med ditt klagomål.