Om Funktionsrätt Göteborg

Webbplatsen Synpunkta drivs av Funktionsrätt Göteborg.

Funktionsrätt Göteborg är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. På den här sidan kan du läsa mer om oss.

För ett samhälle där alla är delaktiga

Funktionsrätt Göteborg arbetar för ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariationer, är fullt delaktiga och jämlika.

Funktionsrätt Göteborg har 49 medlemsföreningar.

Du kan läsa mer om Funktionsrätt Göteborg på vår hemsida: www.funktionsrattgbg.se

Projektet Tyck till

Webbplatsen Synpunkta har tagits fram inom projektet Tyck till. Projektet drivs av Funktionsrätt Göteborg.

Projektet Tyck till går ut på att göra det lättare för enskilda personer och föreningar att föra fram synpunkter och klagomål till offentliga instanser.

Under 2018 undersökte vi Göteborgs stads synpunktshantering. Vi sammanfattade undersökningens resultat i rapporten ”Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen.”

Råden som förmedlas på den här webbplatsen bygger på undersökningens resultat.

Projektet Tyck till finansieras av Allmänna Arvsfonden och Post- och telestyrelsen. Under 2018 var även Göteborgs Stad med som finansiär, och under 2019 utvecklas en ny version av webbplatsen Synpunkta med stöd av Vinnova.

Kontakta projektet Tyck till

Vi som jobbar med projektet Tyck till heter My Falk och Karin Gréen. Du kommer i kontakt med oss så här:

Telefon: 031-24 03 23 (ringa eller sms:a)

Mejl: hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se och karin.green@funktionsrattgbg.se