Vart tar synpunkten vägen?

När du skickar en synpunkt via Synpunktas formulär kommer den till Göteborgs Stads kontaktcenter. Men vart tar den vägen sedan?

Här kan du läsa om den väg som synpunkter brukar ta genom Göteborgs Stads förvaltningar.
Tecknad illustration av en farbror som spanar efter en synpunkt i som flyger iväg i luften. Synpunkten symboliseras av ett lila kuvert med ett vitt @-tecken på.

1. Till kontaktcenter

Alla synpunkter som lämnas via Synpunkta skickas direkt till Göteborgs Stads kontaktcenter, via mailadressen goteborg@goteborg.se.

Kontaktcenter är Göteborgs Stads växel. På Kontaktcenter jobbar servicevägledare. De hjälper invånare att få svar på enklare frågor och vägleder till rätt person eller verksamhet.

Servicevägledarna på Kontaktcenter kommer att läsa din synpunkt. Sedan avgör de vilken förvaltning i Göteborgs Stad som ansvarar för det som din synpunkt handlar om. Därefter skickar de din synpunkt till den förvaltningen. Synpunkten skickas oftast som ett mejl till förvaltningens förvaltningsbrevlåda.

2. Till förvaltningen och registratorn

På förvaltningen tar en registrator emot din synpunkt. En registrator är en tjänsteperson som ansvarar för att hålla ordning på all post och alla mejl som kommer till förvaltningen. Registratorn läser din synpunkt, och registrerar den i förvaltningens diarium.

Att din synpunkt registreras är viktigt. Registrerade synpunkter måste sparas och är svårare att tappa bort. Registreringen gör att din synpunkt syns i statistiken.

Registratorn skickar vidare din synpunkt till den person som ansvarar för att hantera innehållet i din synpunkt.

3. Till ansvarig tjänsteperson

Vem som ska hantera innehållet i din synpunkt, beror på vad den handlar om. Ibland kan det vara enhetschefen för den verksamhet som du vill klaga på som får din synpunkt av registratorn.

Om du har klagat till enhetschefen förut, kan det alltså hända att samma chef får ditt klagomål en gång till. Skillnaden är att din synpunkt nu är registrerad och har ett diarienummer.

Att synpunkten är registrerad betyder att fler personer i förvaltningen kan hålla koll på vad som händer. Nämndens politiker kan se att det har kommit in klagomål på en verksamhet.

Att synpunkten är registrerad gör det också lättare för dig att följa vad som händer. Läs mer om hur du kan göra i guiden Håll koll på din synpunkt.

4. Används i förvaltningens kvalitetsarbete

Registrerade synpunkter och klagomål ska användas av förvaltningen för att förbättra verksamheterna. Varje år sammanställs Göteborgs alla synpunkter och klagomål. Vid sammanställningen ska förvaltningen identifiera brister i verksamheterna och arbeta för att åtgärda dem. I guiden Håll koll på din synpunkt kan du läsa mer om hur du tar del av förvaltningarnas kvalitetsarbete.