Tillgängligt EU-val i Göteborg!

Här kan du läsa mer om kampanjen Tillgängligt EU-val i Göteborg och se vårt kampanjmaterial.

Den här kampanjen är avslutad. Du kan inte längre lämna synpunkter om otillgängliga vallokaler genom Synpunkta.

Otillgänglighet får inte hindra någon från att rösta!

Kampanjen Tillgängligt EU-val i Göteborg drevs av Funktionsrätt Göteborg under maj månad 2019.

Kampanjen byggde på att vi tillsammans skulle uppmärksamma otillgänglighet som hindrar personer med funktionsnedsättning att rösta på lika villkor i EU-valet.

Eftersom att valets tillgänglighet är en viktig demokratifråga så uppmanade Funktionsrätt Göteborg alla att skicka in synpunkter om otillgänglighet i samband med EU-valet i Göteborg.

Efter kampanjslut kommer Funktionsrätt Göteborg att följa upp synpunkterna tillsammans med Valnämndens kansli i Göteborg. Varje synpunkt som skickades in bidrog till att uppmärksamma problemen med otillgänglighet!