Skrivtips

- Försök att få mottagaren att se problemet ur ditt perspektiv.
- Det ska framgå vilken verksamhet ditt klagomål gäller, vad som har hänt och vad du vill att kommunen ska göra.
- Skriv sakligt.
Tecknad illustration av en kille som står framför en dator och ser fundersam ut.

Den viktigaste informationen

Ett klagomål måste inte se ut på något speciellt sätt. Det viktigaste är att mottagaren förstår vad som har hänt, och varför det är ett problem.

Kom ihåg att få med den viktigaste informationen, och försök få mottagaren att se saken ur ditt perspektiv!

Den viktigaste informationen i ett klagomål är: 

 • Vilken verksamhet klagomålet gäller
 • Vad som har hänt
 • Varför det som har hänt är dåligt
 • Vad den som klagar vill att kommunen ska göra

1. Vilken verksamhet gäller det?

För att klagomålet ska komma fram till rätt mottagare är det viktigt att skriva vilken verksamhet det gäller. 

Om du inte vet vad verksamheten heter, försök att beskriva den med andra ord. Det är viktigare att det går att förstå vad du menar, än att det blir exakt rätt namn.

Tips: Det kan underlätta om du berättar vilken stadsdel du bor i. Hitta din stadsdel på Göteborgs Stads hemsida Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?

2. Vad har hänt?

Beskriv det du vill klaga på så noga du kan. Utgå från att den som ska läsa ditt klagomål inte alls vet vem du är eller vad som har hänt. 

Tala också om när det hände. Då blir det lättare att avgöra vem som är ansvarig. Berätta om problemet har pågått länge eller om det är en enstaka händelse.

Stödord: 

 • Vad är bakgrunden? 
 • Vad hände först, och vad hände sedan? 
 • Vem gjorde vad? 
 • Var hände det?

3. Varför är det som har hänt dåligt?

Det som du tycker är självklart fel och allvarligt, kanske inte verkar vara ett så stort problem för den som läser ditt klagomål.

Tips för att få mottagaren att se problemet ur ditt perspektiv:

 • Ge dina argument för varför du tycker att det som har hänt är dåligt.
 • Beskriv hur problemet har drabbat dig, ge konkreta exempel på vilka konsekvenser det har fått.

4. Vad vill du ska hända nu?

Föreslå en lösning

Om du ger ett förslag på hur ditt problem kan lösas, kan ditt klagomål bli lättare att hantera. Du visar också att du vill bidra till lösningen.

Men kom ihåg att det inte är ditt ansvar att hitta på en lösning. Det kan vara svårt att veta vad som går att genomföra.

Ditt klagomål ska hanteras korrekt, även om förvaltningen tycker att just din lösning inte fungerar.

Skriv tydliga frågor

Var tydlig med vilka frågor du vill ha svar på. Du kan till exempel skriva frågorna i en lista. Försök att bara skriva frågor som du verkligen vill ha svar på.

Tips: Undvik retoriska frågor. Annars finns en risk att du får svar på de retoriska frågorna, men inte på de riktiga frågorna som egentligen är viktigast. 

En retorisk fråga är till exempel att skriva ”Hur kan ni sova om nätterna?”, när man egentligen menar att de ansvariga borde skämmas.

Tala om vad du förväntar dig

Skriv vad du förväntar dig att den som är ansvarig ska göra. Då blir det lättare att avgöra om du är nöjd med hur ditt klagomål behandlats. Det blir också lättare för förvaltningen att ta ställning till ditt klagomål.

Skriv till exempel:

 • Att du vill få en ursäkt
 • Att du vill få en förklaring
 • Att du vill få hjälp att lösa ditt problem
 • Att du vill träffa den som är ansvarig i ett möte
 • Att du vill ha svar på dina frågor
 • Att detta inte ska hända igen
 • Att du bara vill att de ansvariga ska känna till vad som har hänt

Skriv att du vill ha ett svar

Skriv om du vill ha ett svar på ditt klagomål. Om du vill ha svar måste du ange dina kontaktuppgifter. 

Skriv om du vill bli kontaktad via mejl, telefon eller vanligt brev.

Om din mejladress innehåller ditt namn, eller om ditt telefonnummer finns listat på till exempel Hitta.se, så är du inte anonym.

Skriv sakligt

Det är helt okej att vara allvarlig och bestämd. Men skäll inte ut verksamheten du vill klaga på, även om du känner dig rasande.

Det blir lättare för den som tar hand om ditt klagomål att se problemet ur ditt perspektiv, om du skriver sakligt och utan personangrepp

Tips för att skriva sakligt:

 • Beskriv vad som har hänt i kronologisk ordning (tidsordning). ”Först hände det här, sedan hände det här.”
 • Försök att hålla isär beskrivningen av vad som har hänt från dina känslor och argument.
 • Förklara varför du tycker att det som har hänt är fel eller dåligt. 
 • Håll dig till ämnet. Fundera på vad som är viktigast att den som läser ditt klagomål ska förstå eller ta till sig.

Få med detaljer om du är anonym

Om du är anonym kan förvaltningen inte höra av sig till dig och fråga dig vad du menar om något är oklart. Då är det viktigt att du redan från början får med rätt detaljer.

Skriv inte bara ”Personalen sköter inte sitt jobb!” Det säger inget om vad personalen faktiskt gör för fel. Beskriv i stället vad personalen har missat och varför det är dåligt.

Skriv på svenska, finska, engelska eller ett nationellt minoritetsspråk

Du kan skriva på svenska, finska eller engelska. Om du skriver på finska ska du få svar på finska om du vill.

Det är ingen rättighet att få svar på engelska. Men de flesta som jobbar i Göteborgs Stad kan engelska, så det brukar gå bra.

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna kan du skriva på de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, jiddish och romani. Men du kan inte räkna med att få svar på samma språk.