Klaga eller överklaga?

Överklaga om du vill ändra ett myndighetsbeslut.
Klaga om du är missnöjd med hur en verksamhet fungerar i praktiken.
Tecknad illustration av en tjej som håller en cirkel i varje hand. I vänster cirkel finns ett lila kuvert som symboliserar en synpunkt, i höger cirkel finns ett paragraftecken.

Överklaga ett myndighetsbeslut

När en myndighet bestämmer något som är riktat mot dig som person kallas det för myndighetsbeslut.

De flesta myndighetsbeslut går att överklaga. Det betyder att du har rätt att tala om att du är missnöjd med beslutet och att du vill att det ska prövas i en domstol.

Exempel på myndighetsbeslut som du kan överklaga:

 • När grundskoleförvaltningen fattar beslut om skolskjuts
 • När socialtjänsten fattar beslut om plats på äldreboende

Domstolen bestämmer vem som har rätt

Domstolen ska väga dina argument mot kommunens, och jämföra med vad som står i lagen. Om domstolen tycker att kommunens beslut är fel, kan den fatta ett nytt beslut som ska gälla istället.

Det är oftast förvaltningsrätten som är första instans när du överklagar ett myndighetsbeslut.

Många regler när du överklagar

Det finns många regler som styr hur man överklagar. Det kan vara olika regler som gäller, beroende på vad du ska överklaga.

När du får ett skriftligt myndighetsbeslut ska det innehålla information om hur du ska göra.

Regler när du överklagar:

 • Tidsgränsen för att överklaga är tre veckor.
 • En överklagan måste vara skriftlig.
 • Det är domstolen som bestämmer vem som har rätt.
 • Domstolen kan ändra beslutet.

Tips: Läs mer om att skriva en överklagan
 i Funkaportalens guide.

Klaga på en verksamhet

Om du är missnöjd med hur en verksamhet fungerar i praktiken, kan du inte överklaga. Istället ska du klaga.

Exempel på när du kan klaga:

 • Om handläggaren på socialtjänsten är svår att få tag på eller har ett dåligt bemötande.
 • När servicen på äldreboendet inte motsvarar det du har blivit lovad.

Förvaltningen eller verksamheten tar hand om ditt klagomål

Till skillnad från när du överklagar, är ingen domstol inblandad när du klagar. Det är istället förvaltningen som ansvarar för verksamheten som ska hantera ditt klagomål.

Det är ofta verksamhetens chef som utreder klagomålet och bestämmer om någonting i verksamheten ska ändras.

Inga särskilda regler för att klaga

Till skillnad från när man överklagar, finns det inte så många regler som styr hur man gör för att klaga.

Detta gäller när du klagar:

 • Det finns ingen tidsgräns för att klaga.
 • Du kan klaga muntligt eller skriftligt. (Vi rekommenderar att du klagar skriftligt.)
 • Förvaltningen eller verksamheten bestämmer själva om någonting i verksamheten ska ändras.
 • Kommunen ska använda klagomål för att förbättra kvaliteten