Guide 4: Håll koll på din synpunkt

När du har skickat iväg din synpunkt, hoppas du förstås att den ska ge resultat.

Många av Göteborgs Stads förvaltningars rutiner säger att synpunkter ska registreras, besvaras och utredas. Men i praktiken är det inte alltid som rutinerna följs.

Därför är det bra om du själv håller koll på vad som händer i ditt ärende, så att din synpunkt verkligen hanteras på rätt sätt.
Den här guiden har en checklista som du kan följa för att hålla koll på din synpunkt.
Tecknad illustration av en person som håller upp en checklista. Personen har en penna bakom örat.

1. Har du fått en bekräftelse?

Du borde få en bekräftelse, om det här stämmer:

  • Du har använt Synpunktas formulär eller själv mejlat till goteborg@goteborg.se. Då har din synpunkt kommit till Göteborgs Stads kontaktcenter.
  • Du har skrivit dina kontaktuppgifter och bett om att få ett svar via mejl.

Kontaktcenter brukar skicka en bekräftelse på att en synpunkt har tagits emot. Bekräftelsen brukar komma inom 24 timmar.

Om du inte får någon sådan bekräftelse: skicka ett mejl till goteborg@goteborg.se och fråga om din synpunkt har kommit fram.

Om du inte har skickat din synpunkt till Kontaktcenter, utan till exempel mejlat direkt till en förvaltning, gäller checklistans steg 2 till 6.

2. Får du något svar?

Om du skrev dina kontaktuppgifter och bad om att få ett svar på din synpunkt, ska du få ett svar.
Svaret ska komma från den förvaltning som ansvarar för det som du har klagat på. Har du till exempel klagat på en förskola ska du förvänta dig ett svar från Förskoleförvaltningen.

Enligt Göteborgs stadsdelars rutiner ska det dröja högst fyra veckor innan du får ditt svar. Men alla förvaltningar har inte rutiner som anger max svarstid.

Om du inte får något svar, kan du mejla till den ansvariga förvaltningens förvaltningsbrevlåda och fråga vad som har hänt med din synpunkt.

Om du inte vet vilken förvaltning som ansvarar för din synpunkt, kan du fråga Göteborgs Stads kontaktcenter: goteborg@goteborg.se vilken förvaltning som synpunkten hör till.

Du kan också skicka en ny synpunkt och klaga på att förvaltningen är för långsam med att svara på synpunkter.

3. Är du nöjd med svaret?

När du har fått ett svar, läs igenom din synpunkt igen. Fundera sedan på om svaret faktiskt hänger ihop med det du skrev i synpunkten. Om du skrev tydliga frågor eller förväntningar i din synpunkt, är det lättare att avgöra om du är nöjd med svaret.

Tänk på att förvaltningslagen säger att kontakten med dig ska vara smidig, och att du ska få den hjälp som ärendet kräver. Du ska också bli bemött på ett sakligt och korrekt sätt.

Om du inte är nöjd med svaret, är det första du kan göra att tala om det. Kontakta den som svarat dig, och förklara varför du inte är nöjd. Be om ett nytt svar.

4. Har ditt problem lösts?

Om svaret är ja – vad bra!

Men det kan också vara så att ditt problem inte får någon snabb lösning, trots att du har skickat en synpunkt.

De synpunkter som kommer till Göteborgs Stad kan handla om väldigt olika saker. Ibland är det inte möjligt, eller ens tillåtet, för förvaltningen att förändra sin verksamhet.

Men även om ditt problem inte får någon lösning, borde du få en förklaring till varför. Och du får aldrig behandlas sämre för att du har klagat.

Om ditt problem inte löser sig, kan du prova andra sätt att göra din röst hörd. Läs om hur du kan göra i guiden Andra sätt att klaga.

5. Hur har ditt ärende hanterats?

När du skickar en skriftlig synpunkt till förvaltningen, blir den en allmän handling. Det betyder att vem som helst kan be att få läsa den.

Det gör det möjligt för dig själv och andra att ta del av hur ditt ärende har hanterats.

Utöver det svar du förhoppningsvis har fått från förvaltningen, kan det finnas annan information som hör till ditt ärende.

Det lättaste sättet att få reda på hur ditt ärende har hanterats, är att höra av dig till registratorn på den ansvariga förvaltningen. Tala om att du vill ta del av de allmänna handlingar som hör till ditt synpunktsärende. För att komma i kontakt med registratorn mejlar du till förvaltningsbrevlådan.

Om du inte vet vilken förvaltning din synpunkt hör till kan du mejla till goteborg@goteborg.se och fråga.

Du kan skriva så här:

”Hej,

Jag vill ta del av de allmänna handlingar som hör till en synpunkt inskickad till XXX den XX-XX-XX. Synpunkten  handlar om XXXXX.

Jag vill ta del av själva synpunkten, förvaltningens svar samt handlingar såsom mejlkonversationer, beslut och planerade åtgärder som visar hur förvaltningen har hanterat synpunkten.

Vänliga hälsningar,”

6. Används ditt klagomål för att förbättra kvaliteten?

Klagomål ska analyseras för att förbättra de kommunala verksamheternas kvalitet. Därför görs årliga sammanställningar över alla synpunkter och klagomål som har kommit in till Göteborgs Stads förvaltningar.

Om du är intresserad av din synpunkt i ett större sammanhang, kan du läsa de årliga sammanställningarna. Där ska det stå hur olika synpunkter har använts i förvaltningarnas kvalitetsarbete.

Du kan kontakta förvaltningens registrator och be om att få sammanställningarna skickade till dig. Det är gratis att få dem skickade på mejl. Om du inte vet vart du ska vända dig, kan du mejla goteborg@goteborg.se.

Sammanställningarna går också att hitta på Göteborgs Stads hemsida för nämndhandlingar. Det kan vara svårt att leta bland alla dokument på hemsidan. Så här kan du göra:

  • Gå till Göteborgs Stads hemsida för nämndhandlingar.
  • Välj den stadsdel som du tillhör.
  • Välj datum för sammanträde. Leta bland handlingarna efter dokument som heter ”Årsrapport” och ”Uppföljningsrapport 3”.
  • När du har hittat rätt dokument, kan du söka i dokumenten efter orden ”synpunkt” och ”klagomål”, så kommer du till rätt sida.

Om du inte hittar dokumenten, kan de bero på att de inte är klara ännu. Årsrapporten brukar behandlas på årets första eller andra nämndsammanträde. Uppföljningsrapport 3 brukar behandlas på nämndsammanträdet i november.