Guide 1: Att klaga till kommunen

Kommunen, alltså Göteborgs Stad, driver många verksamheter. Till exempel hemtjänst, skolor, färdtjänst och daglig verksamhet. När verksamheterna fungerar dåligt kan det påverka ens liv mycket. Då är det är viktigt att klaga.

Men det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig. Den här guiden handlar om hur du kan klaga till kommunen på olika sätt.

Guiden tipsar om att klaga med en synpunkt, om det inte hjälper att prata med personalen eller cheferna.
Tecknad illustration av en person som jonglerar tre bollar. I bollarna finns: en personal, en synpunkt och en chef.

Prata med personalen eller chefen

Om du har varit med om något dåligt, är det ofta bra att börja med att prata direkt med verksamhetens personal. Förhoppningsvis kan ni tillsammans reda ut problem eller missförstånd.

Om du inte får gehör hos personalen, kan du kontakta verksamhetens chef och berätta om ditt problem.

Om det känns svårt att prata med personalen, kan du vända dig till chefen direkt. Många chefer vill snabbt rätta till problem i verksamheterna.

Om du inte vet hur du ska få tag på verksamhetens chef, kan du fråga efter kontaktuppgifterna hos Göteborgs Stads kontaktcenter.
Ring 031-365 00 00 eller mejla goteborg@goteborg.se.

Vad gör man om det inte hjälper att prata med chefen?

Om det inte hjälper att prata med verksamhetens chef, kan du försöka få tag i chefens chef. Eller kanske till och med chefens chefs chef, alltså förvaltningsdirektören!

Men du är inte ensam om du tycker att det känns svårt eller läskigt att prata med de höga cheferna i förvaltningen. Dessutom kan de vara svåra att få tag på.

Du kan också berätta om ditt problem för politikerna i den nämnd som styr över förvaltningen. Det är bra att politikerna får veta vad som händer i verksamheterna. Men politiker kan sällan gå in i enskilda ärenden. De bestämmer främst över budgeten och övergripande frågor.

I vissa fall kan du göra en anmälan till en tillsynsmyndighet. Det är statliga myndigheter som har till uppgift att granska andra verksamheter. Exempel på tillsynsmyndigheter är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Diskrimineringsombudsmannen (DO). De kan granska vad som har hänt, och säga åt kommunen att rätta till felet.

Men det är inte alla sorters problem som går att anmäla till en myndighet. När du klagar på en verksamhet är det oftast verksamheten själv, eller den ansvariga förvaltningen, som ska utreda och göra något åt problemet.

Klaga med en synpunkt!

Om du inte märker något resultat av att klaga till chefer eller politiker, och ditt problem inte går att anmäla till en tillsynsmyndighet, kan du prova att skicka en skriftlig synpunkt.

Många förvaltningar i Göteborgs Stad har nämligen särskilda rutiner för att ta emot just synpunkter. Det betyder att synpunkter kan få mer uppmärksamhet jämfört med andra mejl eller brev.

Det går också utmärkt att redan från början skicka ditt klagomål som en skriftlig synpunkt! Du måste inte först försöka klaga på andra sätt.

Att klaga med en synpunkt är också ett bra sätt att nå fram när du inte vet vart du ska vända dig, eller om du vill vara anonym när du klagar.

Hur skickar jag en synpunkt?

Ett enkelt sätt att skicka en synpunkt är att använda Synpunktas formulär. Formulärets frågor hjälper dig att få med den viktigaste informationen och att strukturera din text.

Formuläret skickar din synpunkt till Göteborgs Stads kontaktcenter, som registrerar din synpunkt och skickar den vidare till rätt förvaltning.

Om du av någon anledning inte vill använda Synpunktas formulär, kan du göra på andra sätt:

  • Mejla förvaltningens förvaltningsbrevlåda. Skriv ordet ”Synpunkt” i ämnesraden! Här finns adresser till Göteborgs förvaltningsbrevlådor. Om du inte vet vilken förvaltning som ansvarar för det du behöver klaga på, kan du skicka din synpunkt till Göteborgs Stads kontaktcenter på goteborg@goteborg.se. De ska registrera din synpunkt och skicka vidare den till rätt förvaltning.
  • Du kan använda Göteborgs Stads eget webbformulär för synpunkter: www.goteborg.se/lamnasynpunkt
  • Du kan posta en synpunktsblankett. Blanketterna ska gå att få tag på i många av Göteborgs Stads verksamheter, som till exempel bibliotek och medborgarkontor.
  • Mejla den person som du vill ska läsa ditt klagomål, och lägg samtidigt till förvaltningens officiella mejladress som mottagare. Skriv ordet ”Synpunkt” i ämnesraden!

Klaga på regional sjukvård

Om du vill klaga på något som gäller regional sjukvård, ska du börja med att skicka ditt klagomål direkt till din vårdgivare. Du kan läsa mer om att klaga på sjukvården på 1177 Vårdguidens hemsida.

Klaga eller överklaga?

Om du är osäker på om du vill klaga på en verksamhet eller överklaga ett beslut, läs guiden Klaga eller överklaga?