Guide 1: Att klaga till kommunen

När stadens verksamheter brister, kan det ställa till både stora och små problem. Då är det bra att klaga.

Men det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig. I den här guiden kan du läsa om hur du kan göra för att klaga till kommunen.

Prata med personalen eller chefen

Om du har varit med om något dåligt, är det ofta bra att börja med att prata direkt med verksamhetens personal. Förhoppningsvis kan ni tillsammans reda ut problem eller missförstånd.

Om du inte får gehör hos personalen, kan du kontakta verksamhetens chef och berätta om ditt problem. Om det känns svårt att prata med personalen kan du vända dig till chefen direkt. Många chefer är måna om att snabbt rätta till problem i verksamheterna.

Om du inte vet hur du ska få tag på chefen, kan du fråga efter kontaktuppgifterna hos Göteborgs Stads kontaktcenter. Ring 031-365 00 00 eller mejla goteborg@goteborg.se.

Gå vidare?

Vad gör man om det inte hjälper att prata med chefen?

Ett sätt att gå vidare kan vara att försöka få tag i chefens chef. Eller kanske till och med chefens chefs chef! Men du är inte ensam om du tycker att det känns svårt eller läskigt att göra det. Det kan också vara svårt att få tag på de höga cheferna i förvaltningen.

Ett annat sätt att gå vidare är att kontakta politikerna i nämnden som styr över förvaltningen. Det är bra att politikerna får veta vad som händer i verksamheterna. Men politiker kan sällan gå in i enskilda ärenden. De ska istället bestämma över budgeten och övergripande frågor.

En del typer av problem går att anmäla till statliga tillsynsmyndigheter. Då kan en utomstående instans komma in och granska vad som har hänt, och säga åt kommunen att rätta till felet.

Men i många fall finns ingen högre instans att anmäla till. Det är istället ofta upp till varje verksamhet, eller upp till den ansvariga förvaltningen, att ta emot och göra något åt klagomål som gäller den egna verksamheten.

Klaga med en synpunkt!

Om du inte får gehör när du försöker klaga ”på vanligt sätt”, eller om ditt problem inte går att anmäla till en statlig tillsynsmyndighet, kan du prova att skicka ditt klagomål som en skriftlig synpunkt.

Många förvaltningar i Göteborgs Stad har nämligen särskilda rutiner för att ta emot just synpunkter. Det betyder att synpunkter kan få mer uppmärksamhet  jämfört med andra mejl eller brev.

Det går också utmärkt att redan från början skicka ditt klagomål som en skriftlig synpunkt, utan att först prata med personalen eller en chef.

Att klaga med en synpunkt är också ett bra sätt att nå fram när du inte vet vart du ska vända dig, eller om du vill vara anonym när du klagar.

Hur skickar jag en synpunkt?

Ett enkelt sätt att skicka en synpunkt är att använda Synpunktas formulär. Formulärets olika frågor hjälper dig att få med den viktigaste informationen och att strukturera din text.

Formuläret skickar din synpunkt till Göteborgs Stads kontaktcenter, som registrerar din synpunkt och skickar den vidare till rätt förvaltning.

Om du inte vill använda Synpunktas formulär kan du:

  • Mejla förvaltningens förvaltningsbrevlåda. Skriv ordet ”Synpunkt” i ämnesraden! Här finns adresser till Göteborgs förvaltningsbrevlådor. Om du inte vet vilken förvaltning som ansvarar för det du behöver klaga på, kan du skicka din synpunkt till Göteborgs Stads kontaktcenter på goteborg@goteborg.se. De ska registrera din synpunkt och skicka vidare den till rätt förvaltning.
  • Använda Göteborgs Stads eget webbformulär för synpunkter: www.goteborg.se/lamnasynpunkt
  • Posta en synpunktsblankett. Blanketterna ska gå att få tag på genom Göteborgs Stads verksamheter.
  • Mejla den person som du vill ska läsa ditt klagomål, men även lägga till förvaltningens officiella mejladress som mottagare. Skriv ordet ”Synpunkt” i ämnesraden!

Klaga på privata utförare

Behöver du klaga på en verksamhet som utförs av ett privat företag? Om det är Göteborgs Stad som betalar för verksamheten, går det bra att följa tipsen i den här guiden. Göteborgs Stad har ett ansvar för att följa upp kvaliteten i alla verksamheter som finansieras av kommunen.

Klaga på regional sjukvård

Om du vill klaga på något som gäller regional sjukvård, ska du börja med att skicka ditt klagomål direkt till din vårdgivare. Du kan läsa mer om att klaga på sjukvården på 1177 Vårdguidens hemsida.

Klaga eller överklaga?

Om du är osäker på om du vill klaga på en verksamhet eller överklaga ett beslut, läs guiden Klaga eller överklaga?