Guide 5: Andra sätt att klaga

När du har skickat in din synpunkt kommer du förhoppningsvis få ett svar och hjälp att lösa ditt problem. Men ibland händer ingenting alls. Då kan du göra din röst hörd på andra sätt.

Den här guiden berättar om när du kan anmäla en verksamhet och vart du kan vända dig för att få stöd.
Tecknad illustration av en tjej som håller i en skylt med två pilar som pekar åt olika håll. Tjejen sitter i en rullstol.

Allt beror på vad ditt klagomål handlar om

Om du är missnöjd med en verksamhet och om det inte har hjälpt att klaga, kan du gå vidare med ditt klagomål på andra sätt. Vad du kan göra beror på vad ditt klagomål handlar om.

Ibland kan du anmäla en kommunal verksamhet till en utomstående instans. Vad som avgör om du kan anmäla eller inte är om den verksamhet du vill klaga på omfattas av en viss lagstiftning. Längre ned på sidan kan du läsa om vilka verksamheter som berörs.

Ibland går det inte att anmäla, men då kanske du kan få stöd i ditt ärende utav en fristående organisation istället. Sist, men inte minst kan du försöka göra din röst hörd genom att till exempel kontakta media eller en enskild politiker.

Skicka in en anmälan

Innan du gör en anmälan är det rekommenderat att du först ska vända dig med ditt klagomål till den verksamhet det gäller. Läs mer i guiden Att klaga till kommunen.

Välj instans beroende på vad ditt klagomål handlar om. Varje instans har vissa krav för att de ska utreda ditt ärende.

Om du inte tycker att ditt klagomål passar in någonstans kan du försöka få stöd i ditt ärende av en fristående organisation.

Anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du har framfört ett klagomål om socialtjänst, LSS-verksamhet eller hälso- och sjukvård, men inget händer, kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO utreder allvarliga händelser. IVO väljer själv vilka anmälningar de ska utreda.

Anmäla en skola

Om du har framfört ett klagomål om en skola, men inget händer, kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Anmäla till Justitieombudsmannen (JO)

Om du har blivit felaktigt behandlad av en tjänsteman och har framfört ett klagomål, men inget händer, kan du också göra en JO-anmälan.

Anmäla diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Om du har blivit diskriminerad, kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. Du kan också vända dig till din lokala antidiskrimineringsbyrå för att få stöd.

I Göteborg finns antidiskrimineringsbyrån Göteborgs Rättighetscenter. De ger dig kostnadsfritt stöd och råd om du har blivit utsatt för diskriminering.

Få stöd i ditt ärende

Du kan få stöd och hjälp av fristående organisationer  att driva ditt ärende. Här är några exempel på verksamheter som står på din sida.

Få stöd av Patientnämnden

Om du har försökt att klaga till din vårdgivare men inte fått hjälp, kan du kontakta Patientnämnden. Patientnämnden hjälper dig att gå vidare med ditt klagomål.

Få stöd av Personligt ombud

Om du har en psykisk funktionsnedsättning kan du få stöd av Personligt ombud. Personligt ombud finns i många kommuner och är kostnadsfritt och fristående från myndigheter och vårdgivare.

Ombuden kan hjälpa dig att ta vara på dina rättigheter, samt på samhällets utbud av service, vård, rehabilitering och sysselsättning.

Få vägledning av Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och inte vet vart du ska vända dig för att få de insatser du behöver kan du vända dig till Göteborgs Stads Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Lotsen informerar och svarar på frågor om samhällets olika insatser, såsom hjälpmedel, bostadsanpassningar, sjukvårdsinsatser, färdtjänst, stöd enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen).

Få rådgivning av LaSSe Brukarstödscenter

Om du har en funktionsnedsättning och bor i Västra Götalandsregionen kan du vända dig till LaSSe Brukarstödscenter.

Du kan få stöd vid kontakter med myndigheter eller assistansutförare eller få hjälp med ansökningar och överklaganden.

Kontakta Funktionsrätt Göteborgs Individstöd

Om din fråga handlar om funktionshinder och rör Göteborg kan du vända dig till Funktionsrätt Göteborgs Individstöd.

Individstödet kan exempelvis hjälpa till vid ansökningar, överklaganden och anmälningar.

Gör din röst hörd

Kontakta politiker

Om du har framfört ett klagomål till förvaltningen, men inget händer, kan du vända dig till de politiker som bestämmer över förvaltningen. Du kan till exempel skicka mejl till politikerna.

Här hittar du kontaktuppgifter till Göteborgs Stads politiker.

Berätta för politikerna vad du är missnöjd med, att du har klagat till förvaltningen, men att inget händer. Om politikerna tycker att det du berättar är viktigt, kan de säga till förvaltningen att de ska utreda ditt ärende.

Kontakta media

Du kan prova att kontakta media för att lyfta ditt ärende. Du kan skriva eller ringa till en nyhetsredaktion och berätta om vad som har hänt.

De kan vara intresserade av att skriva om ditt fall eller granska ett område och därmed sätta press på politiker och förvaltning.

Engagera dig politiskt

Saker som påverkar vår vardag har ofta sin grund i  hur samhället styrs och är organiserat. Om du vill vara med och göra skillnad kan du engagera dig i ett politiskt parti eller i en intresseorganisation.