Anonymitet och säkerhet

Klagomål kan innehålla personliga och känsliga uppgifter.

Därför är det viktigt att du känner dig trygg med att Synpunkta hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt.

Här kan du läsa mer om anonymitet och webbplatsens säkerhet.

Du kan vara anonym

Du väljer själv om du vill skriva ditt namn och dina kontaktuppgifter i formuläret.

Om du skriver dina kontaktuppgifter kan Göteborgs Stad höra av sig och fråga om något är otydligt i ditt klagomål. Det kan öka chanserna att du får hjälp med ditt problem.

Kan man få svar om man är anonym?

Om du vill vara anonym men ändå få ett svar på ditt klagomål, kan du lämna kontaktuppgifter som inte är knutna till dig som person.

Det kan till exempel vara en mejladress som inte innehåller ditt namn, eller ett telefonnummer som inte är listat på till exempel Hitta.se.

Men tänk på att du fortfarande kan identifieras om ditt klagomål tar upp sådant som bara gäller just dig.

Ditt klagomål blir en allmän handling

Skriftliga klagomål blir allmänna handlingar när de kommer fram till Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att be om att få läsa.

Om klagomålet innehåller känsliga uppgifter om dig, kan de uppgifterna suddas bort innan någon annan får läsa. Det kallas att uppgifterna beläggs med sekretess.

Det är Göteborgs Stad som bestämmer vad som ska beläggas med sekretess.

Webbplatsens säkerhet

Det du skriver i formuläret sparas under den aktuella webbsessionen. Om du stänger webbläsaren försvinner det du har skrivit.

Ditt klagomål skickas helt automatiskt som ett mejl till goteborg@goteborg.se. Mejlet skickas via säker anslutning av ett script som ligger på en Oderland server med datacenter i Göteborg.

När mejlet kommer fram till goteborg@goteborg.se, övergår ansvaret för hanteringen till Göteborgs Stad.