Anonymitet och säkerhet

Synpunkter och klagomål kan innehålla personliga och känsliga uppgifter. Därför är det viktigt att du känner dig trygg med att vi på Synpunkta hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt.

Det är också viktigt att du förstår vad det innebär att din synpunkt blir en allmän handling när den skickas till Göteborgs Stad.

Din anonymitet

Du kan vara anonym när du skickar din synpunkt. Du väljer själv om du vill skriva ditt namn och dina kontaktuppgifter i formuläret.

Om du skriver dina kontaktuppgifter kan mottagaren kontakta dig på mejl eller telefon. Det ökar chanserna att du får hjälp med ditt problem.

Om du vill få ett svar på din synpunkt men fortfarande vara anonym, kan du lämna kontaktuppgifter som inte är knutna till dig som person. Det kan till exempel vara en mejladress som inte innehåller ditt namn, eller ett telefonnummer som inte är listat på till exempel Hitta.se.

Men tänk på att du fortfarande kan identifieras om din synpunkt tar upp sådant som bara gäller just dig.

Din synpunkt blir en allmän handling

Din synpunkt blir alltid en allmän handling. Det betyder att vem som helst kan kontakta Göteborgs Stad och be om att få läsa den. Det kan vara du själv, någon anhörig, en kollega eller någon som du inte alls känner. Det kan också vara en journalist som granskar kommunen.

Om synpunkten innehåller känsliga uppgifter om dig, kan de uppgifterna suddas bort innan någon annan får ta del av din synpunkt. Det kallas att uppgifterna beläggs med sekretess.

Det är Göteborgs Stad som bestämmer vad som ska beläggas med sekretess. Du kan inte själv bestämma att din synpunkt ska hemligstämplas.

Synpunkta sparar inga synpunkter, och vi kan inte läsa vad du skriver.

Webbplatsens säkerhet

När du skriver din synpunkt i formuläret, sparas det du skriver under den aktuella webbsessionen. Om du stänger webbläsaren försvinner det du har skrivit.

När din synpunkt skickas hanteras den som ett mejl via säker anslutning av ett script som ligger på en Oderland server med datacenter i Göteborg. Synpunkten når mottagaren som ett mail från no-reply@synpunkta.nu.

Synpunkten skickas helt automatiskt och inga uppgifter sparas efter att den skickats iväg. Det innebär att ingen läser din synpunkt medan du skriver den, samt att synpunkten inte går att komma åt eller hämta fram efter att den skickats.

När synpunkten kommer fram övergår ansvaret för säkerheten till Göteborgs Stad.

Synpunktas råd bygger på en undersökning

Synpunkta drivs av Funktionsrätt Göteborg. Funktionsrätt Göteborg är en politiskt och religiöst obunden organisation.

De råd och tips som du kan läsa på Synpunkta bygger på en undersökning som Funktionsrätt Göteborg gjorde under 2018. Undersökningens resultat har publicerats i rapporten ”Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen”. Du kan läsa hela undersökningen på Funktionsrätt Göteborgs hemsida.