Tiga är silver. Klaga är guld.

Ibland gör Göteborgs Stad fel. Då är det bra att klaga!

Här får du hjälp att skriva ett klagomål.
Vårt formulär hjälper dig att få med viktig information.

När du är klar skickas ditt klagomål direkt till Göteborgs Stads kontaktcenter.

Du kan vara anonym

Du bestämmer själv om du ska skriva under med ditt namn. Vi varken sparar eller läser några klagomål.

Ditt klagomål blir en allmän handling. Om du har skrivit känsliga uppgifter, ska Göteborgs Stad skydda dig med sekretess.

Läs mer på Anonymitet och säkerhet.

Varför Synpunkta?

Webbplatsen drivs av den ideella föreningen Funktionsrätt Göteborg.

Vi tycker att det är viktigt att problem och brister i Göteborgs Stads verksamheter uppmärksammas och rättas till.

Läs mer om tanken bakom webbplatsen på Varför Synpunkta?